045 619 7515 jlmikkola@gmail.com
Valitse sivu

Tervetuloa

psykoterapeutti

Joona Mikkolan

kotisivuille.

Tervetuloa psykoterapeutti Joona Mikkolan kotisivuille.

Aikuisten pitkä ja lyhyt yksilöpsykoterapia

Kriisipsykoterapia

Vanhempainohjaus, vanhemmuuden tukeminen kasvatuskysymyksissä

Uskonnollisten ja adoptioon liittyvien kysymysten käsittely

Psykoterapeutti

Olen Therapeia-säätiön kouluttama erityistason (ET) psykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen teologi ja työskennellyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa eri tehtävissä, esimerkiksi perheneuvonnassa. Suhtaudun avoimesti inhimillisiin sekä hengellisiin kysymyksiin. Olen perehtynyt myös adoptioon ja perheisiin liittyviin kysymyksiin.

Olen parhaillaan myös psykoanalyytikkokoulutuksessa.

Työtapani on vuorovaikutteinen, rauhallinen ja potilasta kunnioittava. Pidän tärkeänä, että jokainen potilas tulee kohdatuksi omana itsenään.

Psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan. Psykoterapian avulla hoidetaan potilaan psyykkistä kärsimystä. Psykoterapeuttisessa suhteessa potilas ja terapeutti tutkivat yhdessä potilaan mielen sisäistä tietoista ja tiedostamatonta maailmaa.

Psykoterapian tavoitteena on itseymmärryksen lisääminen vahvistamalla potilaan kykyä ymmärtää ja käsitellä omia tunteita ja sisäisiä ristiriitoja. Psykoanalyyttinen psykoterapia kestää tavallisesti vuosia ja psykoterapiatunteja on yleensä kahdesta kolmeen (2-3) viikossa. Potilaan oma työskentely on keskeistä psykoanalyyttisessä psykoterapiassa. Psykoterapian kesto vaihtelee tilanteesta riippuen. Terapian pituudesta ja tapaamistiheydestä sovitaan yhdessä.

Ota yhteyttä ja jutellaan

Joona Mikkola
Puhelin: 045 619 7515
Email: Kirjoita tästä

Voit ottaa yhteyttä myös viereisellä lomakkeella.

Palaan asiaan heti kun ehdin.

10 + 4 =